בית שיקומי לצעירות המאובחנות כסובלות מהפרעת אכילה.

הבית ממוקם, ברח' העמק 2, הוד השרון.  טל'  09-7447112

התוכנית מאכלסת עד 10 צעירות בו זמנית, ותקלוט צעירות מעל גיל 18 מכל הארץ שסיימו שלב אשפוז או תוכניות אינטנסיביות אחרות וממשיכות טיפול באחד המרכזים המוכרים בארץ או נמצאות בטיפול פרטי ומאובחנות כסובלות מ-AN, BN BED נמצאות במשקל בטווח התקין ומוכנות ומסוגלות להיכנס לתהליך שיקומי  ממושך עם יכולת  ראשונית של השתלבות בחיי הקהילה.
המטופלות תידרשנה להשתלב במסגרות  לימודיות ו/או תעסוקתיות ולהתמיד בהן. הצעירות תתגוררנה בבית פרטי אשר ינוהל על ידי צוות רב מקצועי מיומן ותהיינה בהשגחה רצופה 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, השתתפות עצמית בסך -.600 שקל לחודש.
        

צוות התוכנית כולל

משך התוכנית

השותפים לתוכנית

להלן דרכי ההפנייה

ראיון  הקבלה 

שלבי התוכניות

שיקום בקהילה

שיקום תיפקודי

המערך השיקומי

תנאי קבלה

ראיון קבלה

 

צוות התוכנית כולל:


מנהל/ת התוכנית
פסיכיאטר, עו"ס עם אוריינטציה שיקומית / טיפולית, דיאטנית, אם בית.
מדריכים/ות  במשך  24 שעות ביממה .

הצוות המטפל ישגיח על הצעירות, יתמוך בהן וילווה אותן בתהליכים אישיים וקבוצתיים אשר יאפשרו להן השתלבות מחודשת בחיי הקהילה. כמו גם מגורים עצמאיים.


משך התוכנית:


משך השהות בתוכנית יקבע בהתאם להתקדמות האישית של כל אחת מהמטופלות ותהייה לכל היותר שנה.

השותפים לתוכנית:


ביטוח לאומי הקרן למפעלים מיוחדים
עמותת לוטוס
עמותת נופית
בית חולים תל השומר
משרד הבריאות
משרד הרווחה – נערות וצעירות שירותים מיוחדים ביטוח לאומי
מחלקת מחקר השירות הסוציאלי –בית חולים תל-השומר
המרכז להפרעות אכילה  ומשקל-בית חולים  תל-השומר


להלן דרכי ההפנייהפנייה בכתב אשר תכלול :

דווח פסיכו-סוציאלי עדכני
דגש על השכלה – לימודית – קורסים – השתלמויות.
ניסיונות תעסוקתיים – פרופיל  תעסוקתי.
דווח פסיכיאטרי עדכני

ראיון  הקבלה  עם צוות ההגוי יכלול


הסבר לנערה על המטרות ונהלי המגורים וחוקי הבית.
הסבר למשפחה

שלבי התוכניות

שיקום בקהילה


אבחון תעסוקתי.
בחירת מקצוע.
הפניה לקורסים מקצועיים.
ליווי ועזרה במציאת עבודה.

שיקום תיפקודי


 ADL
הכנה לחיי עבודה.
הקניית הרגלי עבודה.
שיפור כישורי  חיים בסיסיים.
שיפור מיומנויות בין אישיות.
שיפור מוטיבציה – רצוי ויכולת ההנעה.
שיפור יכולות לקניית אורח חיים עצמאי יותר.
העשרה כללית (חוגים בשעות אחר הצהריים).
פעילות חברתית

המערך השיקומיאבחון רב מקצועי.
Case Management.
שיקום פסיכו-סוציאלי.
התערבות קבוצתית.
התערבות במישור המשפחתי.
הדרכת הורים.

התוכנית תהיה מודולאריות ורב שלבית ותותאם באופן אישי לשיקומה של כל מטופלת  על ידי  העו"ס בהתאם ליכולות ולכוחות של כל פרט.

תוכנית –  בתחום פרטני: תעסוקה  -   לימודים  -  חברתית
פעילות גופנית  המותאמת למצב האישי ולצרכים האינדיבידואליים.
העשרה    -  פעילות חברתית : יציאות  משותפות לשעות הפנאי.
פעילות התנדבותית.
התערבות משפחתית קבוצתית בתדירות של פעם בחודש או על פי צרכים אינדיבידואלים.
מודל הדרכת הורים.

תנאי קבלה
ראיון קבלההפניה  ממסגרת טיפולית.
ראיון אישי על ידי וועדה מקצועית.
השתתפות עצמית של 600 שח"  לחודש.

הכרה של 40% נכות זמנית על רקע נפשי מהמוסד לביטוח לאומי .

הפרויקט ממומן ע"י
עמותת לוטוס
עמותת נופית מפעילה את התוכנית ללא תמורה.
נשמח להפניות מתאימות:
לפקס מס' 09-7447112 email: baitshekumi@013net.net

חזרה לתחילת העמוד
 
בית שיקומי
בהוד השרון נפתח בית שיקומי לצעירות הסובלות מהפרעות אכילה. פרויקט ראשוני ויחודי ...
[לידיעה המלאה]
מרפאת נופית ספק מוכר של משרד הביטחון
מרפאת נופית ספק מוכר של משרד הביטחון, אגף השיקום.
מס' ספק: 83494440
[לידיעה המלאה]
חוות דעת רפואיות
חוות דעת לצורך הכרות בנכות נפשית לביטוח לאומי ומשרד הביטחון בכל מגוון של תחלואה ...
[לידיעה המלאה]
תודות יזמות עיסקית
מכתבי תודה
[לידיעה המלאה]
קבוצת הורים
קבוצת תנועה